Saturday, January 29, 2011

Can You Repair Failed Spelling?
Dito talaga ako magpapa REPIAR, magkano kaya ang charge nila sa sirang REPRIGERETOR, ELECTRECT PAN, OBEN TOOSTER and PLAT IRON? Tanungin ko kaya si OTHER'S. Hahaha