Friday, January 28, 2011

Viagra Grand pop!

(Engleshera na Enday): OMG!!! It's so sexy!!!
(Tagalog na Enday): Nakaya pa yan ni Lolo?
(Besaya na Enday): Sa mga nakasabot lang... hehehe


Lakas ni Gran Pop! 

Picture courtesy of Excellent Ads .justpaste.it